O společnosti

O společnosti JCI a.s.

Co děláme?

Čím se řídíme?

Jsme členem profesní organizace

Jsme členem profesní organizace

Jsme členem pojišťovací skupiny

Jsme členem pojišťovací skupiny

Naše etické cítění i morální závazky vůči sobě, našemu okolí, a hlavně našim klientům a partnerům definujeme v přijatém Etickém kodexu, jehož obsah je nejen prohlášením každého jedince spolupracujícího v rámci společnosti, ale zároveň nedílnou součástí firemní kultury naší společnosti jako jednotného celku.

Tento Etický kodex je zveřejněn na našem intranetu a k dispozici je i v provozovnách společnosti.

Obchodní společnost JCI a. s. dodržuje obecně uznávané etické zásady, rozvíjí pozitivní vztahy se zákazníky a obchodními partnery a zdržuje se jakéhokoliv protiprávního jednání.

SPOLUPRÁCE

Spolupracujeme s těmito pojišťovnami