Spolupracující pojišťovny

S kým spolupracujeme?

Vybereme vždy výhodně

Spolupracujeme s experty

Na základě zprostředkovatelské smlouvy spolupracujeme s následujícími pojišťovacími společnostmi:

Agent

Makléř

Pojišťovny z jiného členského státu

Aktuální všeobecné pojistné podmínky k jednotlivým typům pojištění, jsou k dispozici na stránkách jednotlivých spolupracujících pojišťoven.

SPOLUPRÁCE

Spolupracujeme s těmito pojišťovnami